Adalet Kıskacında Erkeklik

Öznur ÖNCÜL
Mahkûmların Suça, Tutukluluğa ve Deği̇şi̇me Dai̇r Düşünceleri
22.00 TL 14.30 TL

%35 İNDİRİM

KİTAP HAKKINDA

 Yrd. Doç. Dr. Öznur Öncül, lisans eğitimini ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de yine ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde, Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını, klinik psikolojinin adli konulara uygulanması olarak tanımlanan adli klinik psikoloji alanında yapmıştır. Yrd. Doç. Dr. Öznur Öncül, bu alanda araştırmalar yapmak üzere 2013 yılında misafir araştırmacı olarak University of Birmingham, School of Psychology, Centre for Forensic and Criminological Psychology (Birmingham Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Adli ve Kriminolojik Psikoloji Merkezi)’nde bulunmuştur. Yazarın ilgilendiği araştırma konuları, suç davranışının meşrulaştırılması, suç davranışını destekleyen düşünce yapıları, suça sürüklenen çocuklar ve suç yaşantısının terk edilmesi psikolojisidir. Yrd. Doç. Dr. Öznur Öncül halen Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Öznur Öncül’ün Prof. Dr. Tülin Gençöz’ün danışmanlığında yürütülen 2014 tarihli ve “Investigating Cognitive Mechanisms of Offending Among Adult and Juvenile Male Prisoners: Suggestions for Intervention” başlıklı doktora tezi “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Psikoloji Doktora Programı En İyi Tez Ödülü” ve “ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 2015 Yılın Doktora Tezi Kalbiye Tansel Yayın Ödülü” olmak üzere iki ayrı ödüle layık görülmüştür.

Bu kitap, 2014 yılında ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Programında Prof. Dr. Tülin Gençöz danışmanlığında Öznur Öncül tarafından hazırlanan “Suç Davranışı ile ilişkili Bilişsel Mekanizmaların Yetişkin ve Genç Erkek Mahkumlar Örneklemlerinde Araştırılması: Rehabilitasyon Çalışmaları için Öneriler” başlıklı doktora tez çalışmasının gözden geçirilmiş halini içermektedir.
 
Adli psikoloji alanında suç davranışının önlenmesine yönelik uygulamalar, suç davranışına yol açtığı düşünülen risk faktörlerinin anlaşılmasını ve bu risklerin birey, grup ve toplum nezdinde önlenmesini içerir. Suça yol açan risk faktörleriyle ilgili son yıllarda yapılan çalışmalar “suçu destekleyen düşünceler” kavramına dikkat çekmektedir. Bu kavram suç davranışını haklı çıkarmaya yönelik, suç işlemenin mantıksal gerekçelerine işaret eden tutum, inanç ve savunma stratejilerine işaret eder. Suçu destekleyen düşüncelerin, kişiyi, davranışının sorumluluğunu üstlenmekten alı koyduğu varsayılır. Bu nedenle özellikle bilişsel yaklaşım temel alınarak geliştirilen rehabilitasyon ve suçu önleme programları, bu tür düşünce yapılarının değiştirilmesini amaçlar.
 
Öte yandan suç gibi oldukça karmaşık bir olguya temel teşkil eden düşünce yapıları sadece tek bir olayla bağlantılı düşünceler olarak değerlendirilmemelidir. Çeşitli suç davranışlarının arkasında, kişinin kendi gücünü göstermesi ya da koruması, haksızlığa uğradığını düşündüğünde kendi adaletini sağlaması, kendini güvende hissetmediğinde güvenliğini sağlaması gibi birçok motivasyon yer alır. Bu motivasyonların ortaya çıkması kişinin gelişimsel öyküsünden ve içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik koşullardan ayrı düşünülemez. Erkeklikler kavramı ise bu düşünce yapılarının gelişimini toplumsal olarak erkek olmaya yüklenen anlamlarla güçlü olma, kendi adaletini sağlama ve kendi güvenliğini sağlama motivasyonları arasında paralellik kurmakta ve bu sürecin genç ve yetişkin erkek mahkumların dünyasında nasıl şekillendiğini anlamamıza imkan sağlamaktadır.
 
Bu araştırmanın verileri, çeşitli suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan genç ve yetişkin erkek mahkumlarla yapılan kapsamlı görüşmeler ve değerlendirmeler ile elde edilmiştir. Böylelikle yaşa bağlı farklılıkların incelenmesi de amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda suçu destekleyen düşünceleri önlemeye yönelik rehabilitasyon çalışmaları için öneriler geliştirilmiştir.
 

TEKNİK ÖZELLİKLER

ISBN: 9786059856249
Sayfa Sayısı: 140
Yayın Tarihi: 2016

YORUM YAZIN

Adınız,Soyadınız
E-Mail
Mesaj
Güvenlik Kodu

YORUMLAR

İlk Yorumu Siz Yapın.