2. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE'DE MİMARLIK-SANAT DİYALOĞU
2. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE'DE MİMARLIK-SANAT DİYALOĞU

2. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE'DE MİMARLIK-SANAT DİYALOĞU (9786057744241)

0,00
Yazar : Ezgi YAVUZ
İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : ₺110,00
İndirimli : ₺77,00
Barkod : 9786057744241

Ezgi Yavuz’un Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Doktora Programı’nda 2015 yılında danışmanlığımda tamamladığı “II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE’DE MİMARLIK-SANAT DİYALOĞU” baş-lıklı tez çalışması, dönemin modern mimarlık ve sanat üretiminin ilişki-sini Türkiye odağında inceleyen öncü çalışmalardandır. Bu çerçevede, çalışmanın mimarlık tarihyazımına iki temel açıdan katkısı bulunmak-tadır: Öncelikle, bu dönemde Türkiye’deki modernist mimarlık ve sanat yaklaşımının ve üretiminin oluşum ve dönüşümünü inceleyen az sayı-daki çalışma arasında yerini alan bu çalışma, henüz fazla ürün verme-miş olan 20. yüzyıl ortasını inceleyen tarih araştırmalarına Türkiye perspektifinden önemli katkı sağlamıştır. Diğer yandan, kamu yapıları-nın mimarlığını sanatsal üretimin geniş çerçevesinden inceleyerek, dönemin mimarlık ve sanat ürünlerinin toplumsal anlamlarını birbiriyle bağlantılı bir çerçevede değerlendirecek bir bakış açısı sunmaktadır.
Çalışmanın kurgusunu, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde Türkiye’de mimarlık ve sanat arasındaki birliktelik düşüncesinin oluşumu ve prati-ği şekillendirmektedir. Birlikteliğin düşünsel alanda gelişimini, mimarlık eğitimi ve yayınlarında sanatın nasıl yer aldığını inceleyerek ve mimar-larla sanatçıların işbirliği hakkındaki tartışmaları değerlendirerek ince-leyen çalışma, bu düşüncenin pratikte oluşan işbirliklerinde gerçekleş-me sürecini de, etkin olan aktörlerin ürünleri aracılığıyla göz önüne sermekte ve bu ürünleri mimarlık ve sanatın toplumla diyaloğunu oluş-turma çabası çerçevesinde yorumlamaktadır. Dönem mimarlığında yaygın olarak uygulanan ancak yeterince tartışılmamış olan mimarlık-sanat ilişkisinin ana hatlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen bu çalışma, daha genel bir bakış açısıyla 20. yüzyıl ortasında uluslararası ortamda güçlenen modern mimarlık ve sanat üretiminin yerelle ilişkisine dair kavramsal bir giriş de oluşturmaktadır.
ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Ödülü’nü ve Kalbiye Tansel Ya-yın Ödülü’nü alarak Türkçe olarak yayınlanan bu tez çalışması, hem konusu hem de zamansal çerçevesi ile şimdiye kadar yeterince öne çıkmamış olan bir araştırma alanında Türkiye mimarlık tarihi yazınının önemli bir eksikliğini tamamlayacak; önerdiği kuramsal çerçeve de benzer çalışmalar için yönlendirici olacaktır. Mimarlığı disiplinlerarası çerçevelerde inceleyen nice çalışmalara yol göstermesi dileğiyle…
Prof. Dr. T. Elvan Altan

 

 

  • 9786057744241
  • 308 Sayfa

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR